Tin tức

GẦN 1.000 TỶ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI NGÂN TRONG GÓI 30.000 TỶ ĐỒNG

03/04/2018

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 15-4-2014, tổng số tiền các bên đã cam kết là 3.365,9 tỷ đồng, tổng dư nợ là 1.699,4 tỷ đồng. Trong đó, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 3.962 hộ với số tiền là 1.504 tỷ đồng (vay mua nhà ở xã hội là 2.297 hộ với số tiền là 711 tỷ đồng; vay để mua nhà ở thương mại là 1.665 hộ với số tiền là 793 tỷ đồng)